TEAKDEKK SERVICE BÅT – PÅ STEDET BÅTSERVICE!

Har du slitte og stygge båt teakdekk? Eller ønsker deg teakdekk der det bare er plast?  Uansett behov så kan vi tilby befaring, og utfører både reparasjon og nytt legging på stedet der du har båten liggende. Fortrinnsvis på land, men vi kan også utføre teak arbeider med båten på vann. Hvis teakdekk viser tegn til slitasje bør du handle raskt fordi vannet kryper inn overalt og kan i verste fall lage uopprettelige skader.

Våre profesjonelle båtbyggere tilbyr følgende: Teakdekk rensing og behandling. Fjerning av gamle nating/nater/fugemasse. Nating av teakdekk/tetning. Sliping av hele dekk. Fresing av alle skjøter, nater og buer med spesialfres. Om nødvendig, utskifting av enkelte staver og biter i dekket. Fornying og nedsenking av alle dekksbeslag. Støping av dekk med varig elastisk tetningsmasse. Finsliping og montering.

Check out our references on Facebook or Youtube and contact us then directly to get a personal quote.

It is also worthwhile to inspect all your caulked seams as these can become worn over time – and you don’t want any moisture penetrating between the deck planks, so it is important to fix any worn or damaged caulking. We use a special caulking, which is used by all big yacht manufacturers for super- and mega yachts around the world.

Boracol is a chemical which destroys all micro organisms including algae in your teak deck. It brings back the natural color and does not harm the caulking. If you read your yacht manual carefully, you will see that your boat manufacturer has probably mentioned to treat your teak deck 1-2 times a year with Boracol.

We offer the full Boracol teak deck treatment for any kind of yacht. No matter if a pleasure sailing yacht or super yacht.

Vedlikehold

We offer full teak deck maintenance service for your yacht.

Teak Behandling

Our special teak deck sealer from Australia is used by many super yachts.

Nating

We can remove all old caulking and re-caulk your entire teak deck.

Sliping

Teak deck cleaning and sanding for a perfect surface and security.

Boracol

We offer Boracol treatment to keep your teak deck always like new.

Legge Nytt Teakdekk

We can remove any old teak deck and lay a complete new teak deck.

Vårt Team


Vårt profesjonelt team kommer fra Norge, Sverige, Tyskland og England. Alle av oss ar profesjonell Yachtmaster. Vi ser frem til å jobbe for deg!