Riggsjekk - Snakk med en av eksperter


Møt våre eksperter. Best på alt fra dekket og opp.Vi har en variasjon i yrkes- og seilbakgrunn sammen med spredte nasjonaliteter fra både Europa og Oceanien. Vi gjennomfører service og kontroll av alle typer seilbåtrigger med sertifikat. Vårt fokus er dine behov. Vedlikehold og ettersyn av riggen har ikke bare betydning for båtens verdi og egen seilglede. Det er også avgjørende for sikkerheten om bord at riggen er i orden. Vår seilbåt riggsjekk gir deg også råd som vil gi økt seilglede, enten du er tur eller regattaseiler. Vi har dessverre erfart at mange rigghavarier skyldes mangelfullt eller uprofesjonelt vedlikehold. Komponenter slites ut eller går i stykker, og trenger reparasjon eller utskiftning. Mange ganger er kostnaden marginal i forhold til konsekvensene ved å la være.

Kompass Marine Services og partner kan tilby en komplett riggsjekk med skriftlig rapport til din båt. Da får du en god oversikt over tilstanden på din mast, løpende rigg, stående rigg og tilhørende dekksutstyr. Rapporten benyttes til å sette opp et vedlikeholdsprogram som gir grunnlag for trygge seilaser fremover. Vi opplever at våre kunder som jevnlig tar en riggsjekk har lavere kostnader med vedlikehold av riggen enn de som sjeldent eller aldri gjør en sjekk av riggen. En riktig trimmet og vedlikeholdt rigg er viktig for sikkerheten ombord, samt for båtens seilegenskaper. En profesjonell riggsjekk bør derfor gjøres minst en gang i året og gjerne oftere – spesielt etter lengre seilaser med mye belastning på riggen. Vi tilbyr riggsjekk, reparasjon og montering av alle typer rigg.

GET STARTED

0$

Thank you! Your request has been successfully submited. We will contact you shortly.

20 SEKUNDER TILBUD - RIGGSJEKK

Profesjonell riggsjekk med statusrapport/sertifikat. Prisene på riggsjekk ar inkl. mva og forutsetter levering til vår arbeidsbrygge i Asker/Leangbukta, Drøbak, Son eller Sandefjord.

Du må velge et element for å fortsette

Summary

Beskrivelse Informasjon Mengde Pris
Rabatt:
Total :

Sikkerhet

Økt sikkerhet om bord

Mer seilglede

Mer seilglede

Know your boat

Bedre kjennskap til egen båt

Vedlikehold

Kostnadsoversikt, med vedlikeholdsprogram

Sertifikat

Dokumentert jevnlig riggsjekk gir båten høyere annenhåndsverdi

Kjøp av båt

Ingen overraskelser ved kjøp eller salg av båt.

Billigere

Ofte billigere å reparere små skader, før de eventuelt vokser eller får følgeskader

Rig Inspection

Dokumentert jevnlig riggsjekk gir båten høyere annenhåndsverdi

Kostnadsoversikt

Gir deg oversikt over kostnader ved kjøp av båt

Vårt Team


Vi har en variasjon i yrkes- og seilbakgrunn sammen med spredte nasjonaliteter fra både Europa og Oceanien.