Barnacle Buster 1 liter

kr 633

Biologisk produkt
Renser kjølesystemet
Unngå overopphetingBarnacle Buster 1 liter

Barnacle Buster

Fjerner alle typer belegg i rørsystemer raskt og effektivt
Skader ingen typer rør eller pakninger
Bilogiskt nedbrytbar

Med systemrens kan du løse problemer som før var umulig, og der det eneste alternativet var kostbare utskiftinger eller reparasjoner. Motorrens er et biologisk produkt som løser opp salter, kalk, humus, magnetitt og rust. Systemrens angriper ikke pakningsdeler og metaller.

Kalkavleiringer: Helt rent vann finnes ikke, selv i rent vann finnes salter og kalk. Disse avleires i motorens kjølesystem. Resultatet etter lengre tid uten rensing er velkjente, tette rør og dårlig kjøling – eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting.
Rust: Kjølesystemer med saltvann er utsatt for rustskader og saltavleiring. Dette bygger seg opp både i motorblokka på saltvanns kjølte motorer, og i varmeveksler og rør på motorer med ferskvannskjøling.

Løsningen: Systemrens er et biologisk produkt som løser opp kalk, rust og saltavleiringer, uten å skade pakninger eller andre vitale motordeler. Dette kan du trygt benytte til både innen-bords og utenbordsmotorer. Motorrens inngår i en produktfamilie som heter SystemRens, med et bredt anvendelses område innen rensing av radiatorsystemer, sentralfyringsanlegg etc. Produktet har vært benyttet i rørleggerbransjen i mange år med meget gode resultater.

Fremgangsmåte

Ferskvannskjøling:
Hell væsken på kjølesystemet og start motoren slik at væsken får sirkulere godt. Kjør gjerne noen turer slik at motoren blir varm. La stoffet virke i ca 2 døgn. Tapp av, skyll godt igjennom og fyll med rent vann og frostvæske.

Saltvannskjøling:
Steng inntaksventilen. Tøm motoren til den er tom for saltvann. Fyll på med riktig dosering ferskvann og Systemrens på inntakssiden, til blandingen begynner å boble ut av eksosen (prosedyren må tilpasses hver enkelt motor avhengig av hvordan kjølesystemet er bygd opp). La væsken stå i 2 dager. Etter rens åpnes bunnventilen og motoren kjøres.

Leveres i 1 liters flaske.
Anbefalt blandingsforhold 10 – 20%
NB!! sinkanoder må fjernes før bruk av Systemrens.

SystemRens Motorrens brukes til rens av alle typer varme- og kjølesystemer.

Ferskvannskjøling:
Hell væsken på kjølesystemet og start motoren slik at væsken får sirkulere godt. Kjør gjerne noen turer slik at motoren blir varm. La stoffet virke ca 2 døgn. Tapp av, skyll godt igjennom og fyll med rent vann og frostvæske. NB: Sinkanoder må fjernes før bruk av Motorrens.

Saltvannskjøling:
Steng inntaksventilen. Tørn motoren til den er tom for saltvann. Fyll på med riktig dosering ferskvann og Motorrens på inntakssiden, til blandingen begynner å boble ut eksosen (prosedyren må tilpasses hver enkelt motor avhengig av hvordan kjølesystemet er oppbygd). La væsken stå i ca 2 døgn. Etter rens åpnes bunnventilen og motoren kjøres.

Hekkaggregat:
PÅ LAND: Senk aggregatet i en stamp med blanding dosert til 20%  SystemRens. La motoren gå ett minutt for så å vente 30 minutter. La motoren gå ett nytt minutt for deretter å la aggregatet stå i væsken i ca. 1 døgn. Start motoren ett minutt. Væsken er biologisk og kan tømmes rett på sjøen eller i sluk sammen med ferskvann. Skyll til slutt aggregatet i ferskvann. Denne prosessen kan utføres v.h.a. spesialpumper, ta kontakt med nærmeste forhandler av SystemRens eller med oss i System Rens.

PÅ SJØ: Ta kontakt med Kompass Marine Services

Påhengsmotor:
Motoren kjøres i ett fat med SystemRens (blanding 15 – 20%)  i 5 – 10 minutter. Vent 1 – 2 timer, kjør motoren på nytt i ca 5 til 10 minutter. Vent ca. 1 døgn og kjør motoren på nytt i 5 til 10 minutter. Får motoren nå kjøling så skyll med ferskvann.
Dersom den fortsatt er tett, snu motoren opp ned og drypp rent konsentrat i inntaket og la dette stå min. 1 døgn. Etterfyll med konsentrat i perioden. Kjør deretter motoren i ett fat med SystemRens (blanding 15 – 20%) i 5 – 10 minutter. Vent 1 – 2 timer, kjør motoren på nytt i ca. 5 til 10 minutter.

Husk at vesken i konsentrat er svært sur. Du vil ikke merke noe ved å få den direkte på huden, men vi anbefaler likevel å bruke gummihansker og vernebriller ved inndosering.

Egenskaper

Leveres i 1 liters flaske.
Anbefalt blandingsforhold 15 – 20%
Fjerner alle typer belegg i rørstystemer raskt og effektivt
Skader ingen typer rør eller pakninger
Bilogiskt nedbrytbar
Rens anbefales hvert 2. år.

NB!! sinkanoder må fjernes før bruk av Systemrens.

Du vil kanskje også like

Privacy Preference Center