Personvern


INNLEDNING
Kompass Marine Services AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker disse opplysningene, samt hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger knyttet til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, epost- og telefonnummer. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at dine personopplysninger benyttes i henhold til gjeldende lov.

HVILKE OPPLYSNINGER HAR VI OM DEG
Avhengig av hva slags informasjon du har gitt oss, har vi  følgende opplysninger lagret om deg:
Opplysninger du har gitt i forbindelse med tilbud sendt av Kompass Marine Services AS. Opplysninger gitt ved kjøp av våre produkter og tjenester. Opplysninger gitt ved påmelding og deltakelse i konkurranser og events. Opplysninger gitt ved påmelding til vårt nyhetsbrev. Opplysninger gitt til oss i tilfeller som krever at informasjon ettersendes per post eller epost.

HVA BRUKER VI OPPLYSNINGENE TIL?
Alle opplysninger gitt til oss, lagres i vår kundedatabase og blir benyttet til følgende formål: Kjøpskontrakt i forbindelse med kjøp av våre produkter Garantiregistrering av produkter kjøpt av Kompass Marine Services AS. Oppfølgingskontakt i forbindelse med tilsendte tilbud. Oppfølgingskontakt i forbindelse med service og reklamasjonssaker. Vi benytter din kontaktinformasjon til å sende deg relevante nyheter om våre produkter, samt messer og events. Dette foregår hovedsakelig gjennom våre nyhetsbrev, men også personlig oppfølging dersom vi har grunn til å tro at informasjonen er relevant for deg.

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE MED
Alle opplysninger gitt til Kompass Marine Services kan deles med våre samarbeidsaktører dersom dette ansees som nødvendig for å gjennomføre en forespørsel vedrørende produkter og tjenester der en av våre samarbeidsaktører benyttes, og derfor er avhengig av denne informasjonen for å gjennomføre tjenesten.

DINE RETTIGHETER
Alle personopplysninger gitt til oss behandles til enhver tid i henhold til gjeldende lover. Som eier av personopplysningene har du derfor krav på en rekke rettigheter knyttet til ditt personvern.

Du kan ha rett til å: Be om ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Gi deg en kopi av lagrede personopplysninger om deg. Oppdatere dine personopplysninger. Be om at personopplysninger knyttet til deg slettes, dersom det ikke lenger finnes noe grunnlag for å oppbevare disse. Begrense eller stoppe behandlingen av dine personopplysninger. Avslutte abonnement på nyhetsbrev og andre typer utsendelser. Trekke tilbake eventuelle samtykker gitt til oss på et tidligere tidspunkt. Dersom du har ytterligere spørsmål til denne personvernserklæringen, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 90211529.

Våre åpningstider er mandag-fredag 09.00-17.00.

Med vennlig hilsen
Kompass Marine Services AS
Rogneveien 3b
1446 Drøbak
90211529